Tijd voor vechtsport

 

 

 

 

 

 

 

Tijd voor Vechtsport is een vijfjarig programma (2006 – 2010) van de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie (KNKF) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma benut de specifieke kenmerken van sporten - zoals gewichtheffen, aikido, worstelen, powerliften, sumo-worstelen, touwtrekken, bodybuilding, fitness, taekwondo, karate, boksen, Thai-boksen, mixed-martial arts en aanverwante sporten - voor integratie en persoonlijke ontwikkeling van allochtone jeugd. Dit gebeurt door het creëren van ontmoetingen tussen allochtone en autochtone jeugd in de sport, en het erbij betrekken van ouders.
www.tijdvoorvechtsport.nl

Bushi-dojo:'Aikido, een kunst op zich'
Bij sportvereniging Bushi-Dojo met dojo’s in en rondom Rotterdam wordt lesgegeven in Aikido. Bushi-dojo bestaat inmiddels al weer meer dan 25 jaar en voor de korte tijd er in Nederland Aikido wordt gegeven is dat relatief lang. Bushi-dojo is een actieve en snelgroeiende vereniging met een eigen maatschappelijke verantwoording. Van oudsher trekt de vereniging een breed publiek van jongeren en ouderen, dames en heren, en allochtonen en autochtonen. De Aikidoka’s worden verdeeld over de lessen naar leeftijd en gradering.

Aikido is een Japanse krijgskunst met sterke traditionele normen en waarden. Deze krijgskunst is zuiver verdedigend van aard en gericht op het gebruik en wegleiden van de agressie van de tegenstander. Met minimale kracht en inspanning wordt de agressie van de tegenstander geneutraliseerd. Hierbij is de gedachte achter Aikido dat dit neutraliseren gebeurdt met geen of minimale kwetsuren. Tenslotte kan de techniek afgemaakt worden met een klem om de tegenstander tot rust te dwingen. De traditionele normen en waarden van Aikido hebben tevens een opvoedkundig effect. In de trainingsruimte, de dojo, wordt met wederzijds respect de krijgskunst beoefend. Het respect is terug te vinden in het groeten van de tegenstander voordat de techniek wordt beoefend en met het noodzakelijk rekening houden van de fysieke mogelijkheden van de ander. De sfeer rond de trainingen is er één van harmonie, rust en discipline.

De docenten hebben jarenlange ervaring in het geven van Aikido- en weerbaarheidstrainingen. Verder hebben de docenten voor dit programma ook pedagogische- en didactische vaardigheden. De docenten zijn bekend met de doelgroep, doordat ze tevens lesgeven op een VMBO in Rotterdam-Zuid. In de huidige Aikido-trainingen is reeds en mix van allochtone en autochtone jongeren aanwezig, waarbij door het Aikido reeds harmonieus met elkaar wordt omgegaan.

De algemene doelstelling van dit project is de verbreiding van de Aikido normen en waarden bij de (allochtone) jeugd. Zoals eerder gezegd staat Aikido voor het opbouwen van respect en een gezonde dosis discipline. Verder bouwt Aikido aan een positieve levenshouding ten opzichte van de medemens. Aikido is een unieke krijgskunst en vertegenwoordigt in de praktijk het principe: Winnen zonder te vechten.

Het participatietraject is er op gericht om de allochtone doelgroep aan het sporten te krijgen en daarmee tevens ‘van de straat’ te halen. Ook worden ze in een omgeving gebracht waar waarden en normen een noodzaak zijn om ook sportief vooruit te komen. De Aikido-technieken kunnen alleen aangeleerd worden met rust en aandacht. Ook is het noodzakelijk om samen te werken als aanvaller en verdediger om de technieken onder de knie te krijgen. De technieken dienen beoefend te worden met een gevoel voor proportie voor de hoeveelheid kracht en snelheid die aangewend wordt.

De vereniging zal clinics geven in en bij diverse scholen in Rotterdam-Zuid om de leerlingen tot het beoefenen van deze sport aan te zetten. Tevens zullen op diverse manieren de drempels verlaagd worden om er mee te beginnen (bijv. via een stempel/strippenkaart; aanbieden van een aikido-trainingspak). Ook andere promotie-activiteiten zullen plaatsvinden in en rondom de scholen. Het streven zal zijn om de leerlingen lang aan zich te binden en ze te laten integreren in de vereniging Bushi-dojo. Ook zal met de KNKF een preventie-traject uitgewerkt worden, waar mogelijkerwijs het komend jaar mee begonnen zal worden.

Erkenningen

Erkend Leerbedrijf